Biện pháp nào dưới đây không phải là biện pháp bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm, bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan?

Biện pháp nào dưới đây không phải là biện pháp bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm, bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan?

A. Nhà nước bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm dưới hình thức xuất bản phẩm thông qua nhà xuất bản và bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

B. Nhà nước kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản

C. Không một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào được lợi dụng quyền phổ biến tác phẩm làm thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

D. Tất cả các biện pháp trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site