Biên tập viên có nhiệm vụ và quyền hạn nào dưới đây?

Biên tập viên có nhiệm vụ và quyền hạn nào dưới đây?

A. Thực hiện biên tập bản thảo;

B. Đứng tên trên xuất bản phẩm do mình biên tập;

C. Không được để lộ, lọt nội dung tác phẩm, tài liệu xuất bản trước khi phát hành làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

D. Tất cả các nhiệm vụ, quyền hạn trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site