Biểu hiện lâm sàng của bệnh bướu cổ đơn thuần là:

Biểu hiện lâm sàng của bệnh bướu cổ đơn thuần là:

A. Bướu cổ, lồi mắt và cường năng giáp

B. Bướu cổ kèm nhược năng giáp

C. Bướu cổ và bình năng giáp

D. Bướu cổ kèm viêm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này