Biểu hiện tắt mật:

Biểu hiện tắt mật:

A. Bilirubin trong máu tăng, sắc tố mật trong nước tiểu (+)

B. Muối mật trong nước tiểu (+)    

C. Hoạt độ enzym phosphatase kiềm tăng

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Biểu hiện tắt mật:

Bạn đang xem: Biểu hiện tắt mật: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP