Biotin là đồng yếu tố cho enzym:

Biotin là đồng yếu tố cho enzym:

A. Racemase

B. Transaminase

C. Carboxylase

D. Decarboxylase

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Biotin là đồng yếu tố cho enzym:

Bạn đang xem: Biotin là đồng yếu tố cho enzym: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP