Bờ dưới gan có thể sờ được trong các trường hợp sau, ngoại trừ:

Bờ dưới gan có thể sờ được trong các trường hợp sau, ngoại trừ:

A. Người bình thường

B. Hen phế quản

C. Áp xe dưới hoành

D. Viêm gan thể tối cấp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này