Bộ luật dân sự 2005 quy định: Khi thực hiện hợp đồng nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì phải chịu……………đối với bên có quyền.

Bộ luật dân sự 2005 quy định: Khi thực hiện hợp đồng nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì phải chịu……………đối với bên có quyền.

A. Trách nhiệm dân sự

B. Trách nhiệm hành chính

C. Trách nhiệm hình sự

D. Trách nhiệm vật chất

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site