Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về nơi cư trú của cá nhân?

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về nơi cư trú của cá nhân?

A. Nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống.

B. Nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên công tác.

C. Nơi cư trú của cá nhân là nơi cư trú của cha mẹ.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Quy định tại khoản 1, Điều 40 BLDS năm 2015.

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site