Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về tên gọi của pháp nhân?

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về tên gọi của pháp nhân?

A. Pháp nhân không cần phải có tên gọi.

B. Pháp nhân phải có tên gọi bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

C. Pháp nhân phải có tên gọi bằng tiếng Việt; Tên gọi của pháp nhân phải thể hiện rõ loại hình tổ chức của pháp nhân và phân biệt với các pháp nhân khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động. Pháp nhân phải sử dụng tên gọi của mình trong giao dịch dân sự. Tên gọi của pháp nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Quy định tại Điều 78 BLDS năm 2015.

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site