Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 có những đặc điểm gì?

Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 có những đặc điểm gì?

A. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.

B. Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước.

C. Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.

D. Cả a, b, c đúng. 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site