Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào?

Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào?

A. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều Đảng phái khác nhau.

B. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.

C. Cả nước cùng xây dựng CNXH.

D. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!