Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.

B. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.

C. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.

D. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa mới được thành lập.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site