Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?

Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.

B. Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

C. Hai miền Nam, Bắc vừa thống nhất, cùng xây dựng CNXH.

D. Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site