Bồi thường thiệt hại khi có vi phạm hợp đồng mua bán ngoại thương là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả tiền bồi thương thiệt hại:

Bồi thường thiệt hại khi có vi phạm hợp đồng mua bán ngoại thương là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả tiền bồi thương thiệt hại:

A. Hoặc trả bằng hiện vật, hoặc trả bằng tiền, số tiền thiệt hại gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp các khoản lợi lẽ ra được hưởng nếu không có vi phạm

B. Số tiền thiệt hại gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp và các khoản lợi nhiận lẽ ra phải được hưởng

C. Hoặc trả bằng hiện vật do vi phạm hợp đồng gây ra, số tiền thiệt hại gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp và các khoản lợi khác

D. Hoặc trả bằng hiện vật do vi phạm hợp đồng gây ra, số tiền thiệt hại gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp và các khoản chi phí khác

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site