Bồi thường thiệt hại là một phương thức xử lí các hành vi vi phạm pháp luật đất đai.

Bồi thường thiệt hại là một phương thức xử lí các hành vi vi phạm pháp luật đất đai.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Tham khảo Điều 142 Luật Đất đai 2003.

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này