byte b = 11; short s = 13; result = b * ++s; Trong đoạn mã sau kiểu dữ liệu của biến result có thể là những kiểu nào?

byte b = 11;

short s = 13;

result = b * ++s;

Trong đoạn mã sau kiểu dữ liệu của biến result có thể là những kiểu nào?

A. byte, short, int, long, floart, double

B. boolean, byte, short, char, int, long, float, double

C. byte, short, char, int, long, float, double

D.  int, long, float, double

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site