C$_{4}$, C$_{5}$ và C$_{7}$ của purin đều có cùng một nguồn gốc.

C$_{4}$, C$_{5}$ và C$_{7}$ của purin đều có cùng một nguồn gốc.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này