Các chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành?

Các chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành?

A. Ốm đau, tai nạn lao động, nghỉ mất sức, thai sản, hưu trí, tử tuất

B. Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, nghỉ mát

C. Nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ mát, tai nạn lao động, nghỉ hưu

D. Ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí, tử tuất

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Các chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành?

Bạn đang xem: Các chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP