Các chức năng hoá sinh của thận bao gồm: 1. Chức năng khử độc 2. Chức năng duy trì cân bằng axit base cơ thể 3. Chức năng tạo mật 4. Chức năng cô đặc các chất cặn bả đào thải ra ngoài 5. Chức năng nội tiết Chọn tập hợp đúng: 

Các chức năng hoá sinh của thận bao gồm:

1. Chức năng khử độc

2. Chức năng duy trì cân bằng axit base cơ thể

3. Chức năng tạo mật

4. Chức năng cô đặc các chất cặn bả đào thải ra ngoài

5. Chức năng nội tiết

Chọn tập hợp đúng: 

A. 1, 2,3

B. 2,3,4

C. 1,3,5

D. 2,4,5

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!