Các cơ bám vào mấu động tocủa xương cánh tay gồm có:

Các cơ bám vào mấu động tocủa xương cánh tay gồm có:

A. Cơ tròn to

B. Cơ tròn bé

C. Cơ dưới vai

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!