Các đặc điểm sau là của khó thở trong thì hít vào, ngoại trừ: 

Các đặc điểm sau là của khó thở trong thì hít vào, ngoại trừ: 

A. Do tắc nghẽn hầu họng

B. Cần cấp cứu

C. Nghe tiếng rít ở cổ

D. Bệnh nhân phải cúi đầu ra trước khi hít

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này