Các điều sau đây đúng, NGOẠI TRỪ:

Các điều sau đây đúng, NGOẠI TRỪ:

A. Fructose là đường 6C mang chức ceton 

B. Galactose có thể dùng để thay thế huyết tương trong một số trường hợp 

C. Ribose có nhiều trong AND và ARN 

D. Glucose là đường có 6C mang chức aldehyd

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Các điều sau đây đúng, NGOẠI TRỪ:

Bạn đang xem: Các điều sau đây đúng, NGOẠI TRỪ: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP