Các ĐM vành và TM tim

Các ĐM vành và TM tim

A. Nằm trên bề mặt bao xơ màng ngoài tim

B. Nằm dưới bao xơ màng ngoài tim

C. Nằm trong khoang màng ngoài tim

D. Nằm giữa lá tạng bao thanh mạc màng ngoài tim và bề mặt cơ tim

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Các ĐM vành và TM tim

Bạn đang xem: Các ĐM vành và TM tim trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP