Các doanh nghiệp luôn muốn hoạt động với điều kiện DOL cao nhất có đúng không? Tại sao?

Các doanh nghiệp luôn muốn hoạt động với điều kiện DOL cao nhất có đúng không? Tại sao?

A. Đúng. Vì DOL càng cao thì khuếch đại thay đổi lợi nhuận cho chủ sở hữu càng lớn

B. Sai. Vì DOL càng cao thì khuếch đại rủi ro cho chủ sở hữu càng lớn

C. Đúng. Vì DOL càng cao thì lợi nhuận cho chủ sở hữu càng lớn 

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:49 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site