Các đường được tìm thấy trong DNA là:

Các đường được tìm thấy trong DNA là:

A. Xylose

B. Ribose

C. Deoxyribose

D. Ribulose 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Các đường được tìm thấy trong DNA là:

Bạn đang xem: Các đường được tìm thấy trong DNA là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP