Các Glucid sau được cấu tạo từ α-D-glucose, ngoại trừ:

Các Glucid sau được cấu tạo từ α-D-glucose, ngoại trừ:

A. Amylose 

B. Glycogen

C. Cellulose 

D. Dextran

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:19 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site