Các hạch bạch huyết nông ở bẹn nhận bạch huyết dưới dacủa vùng:

Các hạch bạch huyết nông ở bẹn nhận bạch huyết dưới dacủa vùng:

A. Bẹn ngoài

B. Mông

C. Cả hai vùng trên

D. Không phải hai vùng trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này