Các hạch nông của vùng khuỷunhận bạch huyết từ:

Các hạch nông của vùng khuỷunhận bạch huyết từ:

A. Các ngón tay phía trụ

B. Mu tay

C. Ngón cái

D. Mặt gan tay của các ngón tay

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!