Các loại Hb P, Hb G, Hb F, Hb A,… chỉ khác nhau ở:

Các loại Hb P, Hb G, Hb F, Hb A,… chỉ khác nhau ở:

A. Đoạn xoắn E của Hem 

B. Đoạn xoắn F của Globin 

C. Đoạn xoắn E của Globin 

D. Đoạn xoắn F của Hem

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này