Các ngành bên ở đoạn 3 của động mạch nách là:

Các ngành bên ở đoạn 3 của động mạch nách là:

A. Nhánh mũ cánh tay trước

B. Nhánh vú ngoài

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này