Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp WTO?

Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp WTO?

A. Công bằng, dân chủ, kịp thời, nhanh chóng, đúng pháp luật

B. Công bằng, nhanh chóng, hiệu quả và giải pháp giải quyết được các bên chấp nhận

C. Công bằng, nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm, đúng thủ tục của WTO

D. Công bằng, nhanh chóng, thiết thực và đúng thủ tục

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp WTO?

Bạn đang xem: Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp WTO? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site