Các nhánh của động mạch đùi là:

Các nhánh của động mạch đùi là:

A. Thượng vị nông

B. Gối xuống

C. Cả 2 nhánh kể trên

D. Không phải 2 nhánh kể trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Các nhánh của động mạch đùi là:

Bạn đang xem: Các nhánh của động mạch đùi là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP