Các nhóm chất sau đây, nhóm nào có cấu tạo KHÔNG phân nhánh:

Các nhóm chất sau đây, nhóm nào có cấu tạo KHÔNG phân nhánh:

A. Amylose, Glycogen. 

B. Amylopectin, Cellulose. 

C. Cellulose, Amylose 

D. Dextrin, Cellulose. 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:19 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site