Các nhóm kích thích tạo ra ho không tự ý là:

Các nhóm kích thích tạo ra ho không tự ý là:

A. Cơ học

B. Viêm

C. Tâm lý

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Các nhóm kích thích tạo ra ho không tự ý là:

Bạn đang xem: Các nhóm kích thích tạo ra ho không tự ý là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP