Các nhóm thế của Porphyrin, kí hiệu –V có tên gốc là:

Các nhóm thế của Porphyrin, kí hiệu –V có tên gốc là:

A. Methyl 

B. Acetyl 

C. Vinyl 

D. Ethyl

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!