Các phân tử được lọc qua cầu thận dễ dàng:

Các phân tử được lọc qua cầu thận dễ dàng:

A. Protein có trọng lượng phân tử > 70000

B. Các phân tử mang điện dương

C. Các phân tử có kích thước nhỏ

D. Câu B, C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!