Các thuốc thuộc nhóm Hormon kháng lợi tiểu và chất đối kháng:

Các thuốc thuộc nhóm Hormon kháng lợi tiểu và chất đối kháng:

A. Demeclocyclin, lithium

B. Spironolacton, triamteren, amilorid

C. Acetazolamid, diclorphenamid, methazolamid  

D.  Chlothalidon, indapamid, polythiazid, metolazon

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này