Các triệu chứng thực thể chung của hội chứng đông đặc và hội chứng hang là:

Các triệu chứng thực thể chung của hội chứng đông đặc và hội chứng hang là:

A. Rung thanh tăng

B. Gõ đục

C. Rì rào phế nang giảm, mất

D. Thổi vò, tiếng kim khí 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này