Các trường hợp nào sau đây người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước:

Các trường hợp nào sau đây người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước:

A. Không được bố trí theo đúng công việc

B. Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn

C. Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc

D. Cả 3 trường hợp trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này