Các xét nghiệm hình ảnh học trong CĐ vàng da, chọn câu sai:

Các xét nghiệm hình ảnh học trong CĐ vàng da, chọn câu sai:

A. CT bụng: cắt lớp điện toán

B. ERCP: siêu âm nội soi

C. MRCP: chụp cộng hưởng từ đường mật

D. PTC: chụp đường mật xuyên qua da 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này