Các yêu cầu đối với khu chăn nuôi tập trung là gì?

Các yêu cầu đối với khu chăn nuôi tập trung là gì?

A. Bảo đảm vệ sinh môi trường đối với khu dân cư

B. Thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn theo quy định về quản lý chất thải

C. Chuồng, trại phải được vệ sinh định kỳ; bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh

D. Câu a, b, c đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này