Các yếu tố và enzym tổng hợp ARN với ADN làm khuôn:

Các yếu tố và enzym tổng hợp ARN với ADN làm khuôn:

A. 4 loại NTP, ADN làm khuôn, ARN polymerase sao chép

B. 4 loại NDP, ARN làm khuôn, ARN polymerase sao chép

C. 4 loại NMP, ADN làm khuôn, ARN polymerase tái bản

D. 4 loại NTP, ADN làm khuôn, ARN polymerase tái bản

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này