Các yếu tố và enzym tổng hợp Deoxyribonucleotid từ ribonucleotid:

Các yếu tố và enzym tổng hợp Deoxyribonucleotid từ ribonucleotid:

A. Thioredoxin reductase, NADP+, NAD+, Enzym có Vit B1, Vit B2

B. Thioredoxin, Thioredoxin reductase, NADP+, Enzym có Vit B1, Vit B2

C. Thioredoxin, Thioredoxin reductase, Enzym có Vit B12, NADP+

D. Thioredoxin, Thioredoxin reductase, Enzym có Vit B1, Vit B2, NAD+

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site