Cách thức giải quyết tranh chấp lao động:

Cách thức giải quyết tranh chấp lao động:

A. Hai bên tự dàn xếp, thương lượng trực tiếp, thông qua trọng tài hoà giải

B. Thương lượng trực tiếp, thông qua trọng tài hoà giải, tham gia của công đoàn

C. Thương lượng trực tiếp, tham gia của công đoàn, thông qua trọng tài hoà giải

D. Thương lượng trực tiếp, tham gia của công đoàn, công khai, khách quan, kịp thời, thông qua trọng tài hoà giải

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Cách thức giải quyết tranh chấp lao động:

Bạn đang xem: Cách thức giải quyết tranh chấp lao động: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP