Cảm giác mạch đập ngay trên cung gò má, trước tai là của:

Cảm giác mạch đập ngay trên cung gò má, trước tai là của:

A. Tĩnh mạch mặt

B. Động mạch thái dương nông

C. Động mạch lưỡi

D. Động mạch cảnh trong

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này