Căn cứ vào khách hàng vay. Cho vay bao gồm:

Căn cứ vào khách hàng vay. Cho vay bao gồm:

A. Cho vay các tổ chức kinh tế, cho vay khách hàng doanh nghiệp

B. Cho vay khách hàng cá nhân, cho vay tổ chức kinh tế

C. Cho vay khách hàng doanh nghiệp, cho vay khách hàng cá nhân

D. Cho vay hộ gia đình, cho vay khách hàng cá nhân

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Căn cứ vào khách hàng vay. Cho vay bao gồm:

Bạn đang xem: Căn cứ vào khách hàng vay. Cho vay bao gồm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP