Căn cứ vào tiêu chí nào để khẳng định phong trào dân chủ (1936 – 1939) ở Việt Nam mang tính dân tộc?

Căn cứ vào tiêu chí nào để khẳng định phong trào dân chủ (1936 – 1939) ở Việt Nam mang tính dân tộc?

A. Tổ chức lãnh đạo.

B. Hình thức đấu tranh.

C. Phương pháp đấu tranh.

D. Lực lượng tham gia.

Hướng dẫn

Phương pháp: Nhận xét, phân tích, đánh giá
Cách giải: PT dân chủ 1936-1939, đã tập hợp lực lượng đông đảo các giai cấp, tầng lớp trong Mặt trận dân tộc thống nhất; phát huy sức mạnh dân tộc để đấu tranh. Do đó phong trào dân chủ có mang tính dân tộc.
-> Chọn D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site