Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành:

Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành:

A. Hợp đồng chính, phụ

B. Hợp đồng song vụ, đơn vụ

C. Hợp đồng đền bù không đền bù

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này