Carbon C$_{6}$ của nhân purin có nguồn gốc từ CO$_{2}$.

Carbon C$_{6}$ của nhân purin có nguồn gốc từ CO$_{2}$.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này