Môn Toán

Toán lớp 4: SGK + VBT

Toán lớp 4 Giải Toán lớp 4 dễ hiểu, chi tiết từng câu hỏi giúp các em học sinh nắm được nội dung từng bài học.
Chủ đề
500
Bài viết
500
Chủ đề
500
Bài viết
500

Giải Toán lớp 4 SGK

Giải bài tập Toán 4 Giải Toán Lớp 4 | Giải Toán 4 | Để học tốt Toán 4 VnDoc cùng em học Toán lớp 4 khi cung cấp lời giải hay cho bài tập sách giáo khoa môn Toán lớp 4 với những bài giải hay, hấp dẫn. Để học tốt môn toán lớp 4, các bạn có thể tham khảo lời giải bài tập Toán 4 mà chúng tôi cung cấp dưới đây mà không cần sách giải.Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng Ôn tập các số đến 100000Giải Toán lớp 4 trang 3, 4, 5 bài Ôn tập các số đến 100000 Biểu thức có chứa một chữ - Luyện tậpGiải Toán lớp 4 trang 6, 7 bài Biểu thức có chứa một chữ - Luyện tập Các số có sáu chữ số - Luyện tậpGiải Toán lớp 4 trang 9, 10 bài Các số có sáu chữ số - Luyện tập Hàng và lớpGiải Toán lớp 4 trang 11, 12 bài Hàng và lớp So sánh các số có nhiều chữ sốGiải Toán lớp 4 trang 13 bài So sánh các số có nhiều chữ số Triệu và lớp triệuGiải Toán lớp 4 trang 13, 14, 15 bài Triệu và lớp triệu Luyện tập triệu và lớp triệuGiải Toán lớp 4 trang 16, 17, 18 bài Luyện tập triệu và lớp triệu Dãy số tự nhiênGiải Toán lớp 4 trang 19 bài Dãy số tự nhiên Viết số tự nhiên trong hệ thập phânGiải Toán lớp 4 trang 20 bài Viết số tự nhiên trong hệ thập phân Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiênGiải Toán lớp 4 trang 22 bài Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên Yến, tạ, tấnGiải Toán lớp 4 trang 23 bài Yến, tạ, tấn Bảng đơn vị đo khối lượngGiải Toán lớp 4 trang 24 bài Bảng đơn vị đo khối lượng Bảng đơn vị đo khối lượngGiải Toán lớp 4 trang 25, 26 bài Luyện tập giây, thế kỉ Tìm số trung bình cộngGiải Toán lớp 4 trang 27, 28 bài Tìm số trung bình cộng Biểu đồGiải Toán lớp 4 trang 29, 31, 32 bài Biểu đồ Luyện tập biểu đồGiải Toán lớp 4 trang 33, 34 bài Luyện tập biểu đồ Luyện tập chung chương 1Giải Toán lớp 4 trang 35, 36, 37 bài Luyện tập chung chương 1Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học Phép cộng và phép trừGiải Toán lớp 4 trang 39, 40 bài Phép cộng và phép trừ Nhân một số với một tổngGiải Toán lớp 4 trang 66, 67 bài Nhân một số với một tổng Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đóGiải Toán lớp 4 trang 47, 48 bài Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Mét vuôngGiải Toán lớp 4 trang 65 bài Mét vuông Nhân một số với một hiệuGiải Toán lớp 4 trang 67, 68 bài Nhân một số với một hiệu Luyện tập phép cộng và phép trừGiải Toán lớp 4 trang 40, 41 bài Luyện tập phép cộng và phép trừ Tính chất kết hợp của phép nhânGiải Toán lớp 4 trang 61 bài Tính chất kết hợp của phép nhân Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11Giải Toán lớp 4 trang 71 bài Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 Biểu thức có chứa ba chữGiải Toán lớp 4 trang 44 bài Biểu thức có chứa ba chữ Hai đường thẳng vuông gócGiải Toán lớp 4 trang 50 bài Hai đường thẳng vuông góc Hai đường thẳng song songGiải Toán lớp 4 trang 51 bài Hai đường thẳng song song Góc nhọn, góc tù, góc bẹtGiải Toán lớp 4 trang 49 bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Nhân với số có hai chữ số - Luyện tậpGiải Toán lớp 4 trang 69, 70 bài Nhân với số có hai chữ số - Luyện tập Luyện tập chungGiải Toán lớp 4 trang 56 bài Luyện tập chung Nhân với số có một chữ sốGiải Toán lớp 4 trang 57 bài Nhân với số có một chữ số Tính chất giao hoán của phép nhânGiải Toán lớp 4 trang 58 bài Tính chất giao hoán của phép nhân Nhân với số có tận cùng là chữ số 0Giải Toán lớp 4 trang 62 bài Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 Chia cho số có một chữ số - Luyện tậpGiải Toán lớp 4 trang 77, 78 bài Chia cho số có một chữ số - Luyện tập Tính chất giao hoán của phép cộngGiải Toán lớp 4 trang 43 bài Tính chất giao hoán của phép cộng Tính chất kết hợp của phép cộng - Luyện tậpGiải Toán lớp 4 trang 45, 46 bài Tính chất kết hợp của phép cộng - Luyện tập Chia một số cho một tíchGiải Toán lớp 4 trang 78, 79 bài Chia một số cho một tích Đề-xi-mét vuôngGiải Toán lớp 4 trang 63, 64 bài Đề-xi-mét vuông Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0Giải Toán lớp 4 trang 80 bài Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 Vẽ hai đường thẳng vuông góc - Vẽ hai đường thẳng song songGiải Toán lớp 4 trang 52, 53, 54 bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc - Vẽ hai đường thẳng song song Luyện tập nhân với số có ba chữ sốGiải Toán lớp 4 trang 74 bài Luyện tập nhân với số có ba chữ số Luyện tập chungGiải Toán lớp 4 trang 75 bài Luyện tập chung Phép chia - Chia một tổng cho một sốGiải Toán lớp 4 trang 76 bài Phép chia - Chia một tổng cho một số Luyện tập hình họcGiải Toán lớp 4 trang 55, 56 bài Luyện tập hình học Biểu thức có chứa hai chữGiải Toán lớp 4 trang 42 bài Biểu thức có chứa hai chữ Chia một tích cho một sốGiải Toán lớp 4 trang 79 bài Chia một tích cho một số Nhân với số có ba chữ sốGiải Toán lớp 4 trang 72, 73 bài Nhân với số có ba chữ số Chia cho số có hai chữ sốGiải Toán lớp 4 trang 81 bài Chia cho số có hai chữ số Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp)Giải Toán lớp 4 trang 82, 83 bài Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp) Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 84 bài Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp theo) Thương có chữ số 0Giải Toán lớp 4 trang 85 bài Thương có chữ số 0 Chia cho số có ba chữ số - Luyện tậpGiải Toán lớp 4 trang 86, 87 bài Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 88, 89 bài Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập (tiếp theo) Luyện tập chung Chương 2Giải Toán lớp 4 trang 90, 91 bài Luyện tập chung Chương 2 Luyện tập chung Chương 2 (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 91, 92, 93 bài Luyện tập chung Chương 2 (tiếp theo)Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành Dấu hiệu chia hết cho 2Giải Toán lớp 4 trang 95 bài Dấu hiệu chia hết cho 2 Dấu hiệu chia hết cho 5Giải Toán lớp 4 trang 96 bài Dấu hiệu chia hết cho 5 Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5Giải Toán lớp 4 trang 96 bài Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5 Dấu hiệu chia hết cho 9Giải Toán lớp 4 trang 97 bài Dấu hiệu chia hết cho 9 Dấu hiệu chia hết cho 3Giải Toán lớp 4 trang 97, 98 bài Dấu hiệu chia hết cho 3 Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia hết cho 3Giải Toán lớp 4 trang 98 bài Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia hết cho 3 Luyện tập chung dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9Giải Toán lớp 4 trang 99 bài Luyện tập chung dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số giới thiệu hình thoi Rút gọn phân sốGiải Toán lớp 4 trang 114 bài Rút gọn phân số Luyện tập chungGiải Toán lớp 4 trang 114 bài Luyện tập rút gọn phân số Ki-lô-mét vuông. Luyện tập Ki-lô-mét vuôngGiải Toán lớp 4 trang 100, 101 bài Ki-lô-mét vuông. Luyện tập Ki-lô-mét vuông Quy đồng mẫu các phân sốGiải Toán lớp 4 trang 116, 117 bài Quy đồng mẫu các phân số Luyện tập diện tích hình bình hànhGiải Toán lớp 4 trang 104, 105 bài Luyện tập diện tích hình bình hành Hình bình hành - Diện tích hình bình hànhGiải Toán lớp 4 trang 102, 103, 104 bài Hình bình hành - Diện tích hình bình hành Luyện tập quy đồng mẫu các phân sốGiải Toán lớp 4 trang 117, 118 bài Luyện tập quy đồng mẫu các phân số Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiênGiải Toán lớp 4 trang 110, 111 bài Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên Phân số và phép chia số tự nhiênGiải Toán lớp 4 trang 108, 109, 110 bài Phân số và phép chia số tự nhiên Phân sốGiải Toán lớp 4 trang 107 bài Phân số Phân số bằng nhauGiải Toán lớp 4 trang 112 bài Phân số bằng nhau Luyện tập rút gọn phân sốGiải Toán lớp 4 trang 114 bài Luyện tập rút gọn phân số Luyện tập chungGiải Toán lớp 4 trang 118 bài Luyện tập chung So sánh hai phân số có cùng mẫu sốGiải Toán lớp 4 trang 119 bài So sánh hai phân số có cùng mẫu số Luyện tập So sánh hai phân số có cùng mẫu sốGiải Toán lớp 4 trang 120 bài Luyện tập so sánh hai phân số có cùng mẫu số So sánh hai phân số khác mẫu sốGiải Toán lớp 4 trang 122 bài So sánh hai phân số khác mẫu số Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu sốGiải Toán lớp 4 trang 122 bài Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số Luyện tập chung phân sốGiải Toán lớp 4 trang 123 bài Luyện tập chung phân số Luyện tập chung phân số (tiếp)Giải Toán lớp 4 trang 123 bài Luyện tập chung phân số Luyện tập chung tiếpGiải Toán lớp 4 trang 124, 125 bài Luyện tập chung tiếp Phép cộng phân sốGiải Toán lớp 4 trang 126 bài Phép cộng phân số Phép cộng phân số (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 127 bài Phép cộng phân số (tiếp theo) Luyện tập phép cộng phân sốGiải Toán lớp 4 trang 128 bài Luyện tập phép cộng phân số Luyện tập phép cộng phân số (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 128, 129 bài Luyện tập phép cộng phân số (tiếp theo) Phép trừ phân sốGiải Toán lớp 4 trang 129 bài Phép trừ phân số Phép trừ phân số (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 130 bài Phép trừ phân số (tiếp theo) Luyện tập phép trừ phân sốGiải Toán lớp 4 trang 131 bài Luyện tập phép trừ phân số Luyện tập chungGiải Toán lớp 4 trang 131, 132 bài Luyện tập chung Phép nhân phân sốGiải Toán lớp 4 trang 133 bài Phép nhân phân số Luyện tập phép nhân phân sốGiải Toán lớp 4 trang 133 bài Luyện tập phép nhân phân sốGiải Toán lớp 4 trang 134 bài Luyện tập phép nhân phân số Tìm phân số của một sốGiải Toán lớp 4 trang 135 bài Tìm phân số của một số Phép chia phân sốGiải Toán lớp 4 trang 136 bài Phép chia phân số Luyện tập phép chia phân sốGiải Toán lớp 4 trang 136 bài Luyện tập phép chia phân số Luyện tập phép chia phân số (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 137 bài Luyện tập phép chia phân số (tiếp theo) Luyện tập chungGiải Toán lớp 4 trang 137, 138 bài Luyện tập chung Luyện tập chung (tiếp)Giải Toán lớp 4 trang 138 bài Luyện tập chung (tiếp) Luyện tập chungGiải Toán lớp 4 trang 138, 139 bài Luyện tập chung Luyện tập chungGiải Toán lớp 4 trang 138, 139 bài Luyện tập chungGiải Toán lớp 4 trang 139 bài Luyện tập chung Hình thoiGiải Toán lớp 4 trang 140, 141 bài Hình thoi Diện tích hình thoiGiải Toán lớp 4 trang 142, 143 bài Diện tích hình thoi Luyện tập diện tích hình thoiGiải Toán lớp 4 trang 143, 144 bài Luyện tập diện tích hình thoi Luyện tập chungGiải Toán lớp 4 trang 144, 145 bài Luyện tập chungChương 5: Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ Giới thiệu tỉ sốGiải Toán lớp 4 trang 147 bài Giới thiệu tỉ số Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đóGiải Toán lớp 4 trang 148 bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đóGiải Toán lớp 4 trang 148 bài Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Luyện tập chungGiải Toán lớp 4 trang 149 bài Luyện tập chung Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiếp)Giải Toán lớp 4 trang 149 bài Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiếp) Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đóGiải Toán lớp 4 trang 150, 151 bài Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Luyện tập tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đóGiải Toán lớp 4 trang 151 bài Luyện tập tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Luyện tập chungGiải Toán lớp 4 trang 153 bài Luyện tập chung (tiếp theo) Luyện tập chung (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 153 bài Luyện tập chung (tiếp theo) Tỉ lệ bản đồ và ứng dụngGiải Toán lớp 4 trang 155 bài Tỉ lệ bản đồ và ứng dụngGiải Toán lớp 4 trang 157 bài Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 158 bài Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) Thực hànhGiải Toán lớp 4 trang 158, 159 bài Thực hành Ứng dụng của tỉ lệ bản đồGiải Toán lớp 4 trang 159 bài Thực hành Ứng dựng tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)Chương 6: Ôn tập Ôn tập về số tự nhiênGiải Toán lớp 4 trang 160, 161 bài Ôn tập về số tự nhiên Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 bài Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) Ôn tập về các phép tính với số tự nhiênGiải Toán lớp 4 trang 162, 163 bài Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 163 bài Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 164 bài Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Ôn tập về biểu đồGiải Toán lớp 4 trang 164, 165, 166 bài Ôn tập về biểu đồ Ôn tập về phân sốGiải Toán lớp 4 trang 166, 167 bài Ôn tập về phân số Ôn tập các phép tính với phân sốGiải Toán lớp 4 trang 167, 168 bài Ôn tập các phép tính với phân số Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp)Giải Toán lớp 4 trang 168, 169 bài Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp) Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 169 bài Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo) Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 170 bài Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo) Ôn tập về đại lượngGiải Toán lớp 4 trang 170, 171 bài Ôn tập về đại lượng Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 171, 172 bài Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 172, 173 bài Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) Ôn tập về hình họcGiải Toán lớp 4 trang 173 bài Ôn tập về hình học Ôn tập về hình học (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 174 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo) Ôn tập về tìm số Trung bình cộngGiải Toán lớp 4 trang 175 bài Ôn tập về tìm số Trung bình cộng Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đóGiải Toán lớp 4 trang 175 bài Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đóGiải Toán lớp 4 trang 176 bài Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Luyện tập chungGiải Toán lớp 4 trang 176, 177 bài Luyện tập chung Luyện tập chung (tiếp)Giải Toán lớp 4 trang 177 bài Luyện tập chung (tiếp) Luyện tập chung (tiếp)Giải Toán lớp 4 trang 178 bài Luyện tập chung (tiếp) Luyện tập chung (tiếp)Giải Toán lớp 4 trang 179, 180 bài Luyện tập chung (tiếp) Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 hay môn Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Giải Vở Bài Tập Toán 4

Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4  Vở Bài tập Toán lớp 4 1. Vở Bài tập Toán lớp 4 tập 1Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 1Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 2Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 3:2. Vở Bài tập Toán lớp 4 tập 2Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 4Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 5Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 61. Vở Bài tập Toán lớp 4 tập 1 Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 1 Bài 1: Ôn tập các số đến 100000 Bài 2: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) Bài 3: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) Bài 4: Biểu thức có chứa một chữ Bài 5: Luyện tập Biểu thức có chứa một chữ Bài 6: Các số có sáu chữ số Bài 7: Luyện tập Các số có sáu chữ số Bài 8: Hàng và lớp Bài 9: So sánh các số có nhiều chữ số Bài 10: Triệu và lớp triệu Bài 11: Triệu và lớp triệu Bài 12: Luyện tập Triệu và lớp triệu Bài 13: Luyện tập Triệu và lớp triệu Bài 14: Dãy số tự nhiên Bài 15: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân Bài 16: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên Bài 17: Luyện tập Bài 18: Yến, tạ, tấn Bài 19: Bảng đơn vị đo khối lượng Bài 20: Giây, thế kỉ Bài 21: Luyện tập Giây, thế kỉ Bài 23: Luyện tập Tìm số trung bình cộng Bài 24: Biểu đồ Bài 25: Biểu đồ (tiếp theo) Bài 26: Luyện tập Biểu đồ Bài 27: Luyện tập chung chương 1 Bài 28: Tự kiểm traGiải Bài tập Toán lớp 4 chương 2 Bài 29: Phép cộng Bài 30: Phép trừ Bài 31: Luyện tập Bài 32: Biểu thức có chứa hai chữ Bài 33: Tính chất giao hoán của phép cộng Bài 34: Biểu thức có chữa ba chữ Bài 35: Tính chất kết hợp của phép cộng Bài 36: Luyện tập Bài 37: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Bài 38: Luyện tập Bài 39: Luyện tập chung Bài 40: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Bài 41: Hai đường thẳng vuông góc Bài 42: Hai đường thẳng song song Bài 43: Vẽ Hai đường thẳng vuông góc Bài 44: Vẽ Hai đường thẳng song song Bài 45: Thực hành vẽ hình chữ nhật Bài 46: Thực hành vẽ hình vuông Bài 47: Luyện tập Bài 48: Luyện tập chung Bài 49: Nhân với số có một chữ số Bài 50: Tính chất giao hoán của phép nhân Bài 51 Bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân Bài 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 Bài 54: Đề-xi-mét vuông Bài 55: Mét vuông Bài 56: Nhân một số với một tổng Bài 57: Nhân một số với một hiệu Bài 58: Luyện tập Bài 59: Nhân với số có hai chữ số Bài 60: Luyện tập Nhân với số có hai chữ số Bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 Bài 62: Nhân với số có ba chữ số Bài 63: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) Bài 64: Luyện tập Bài 65: Luyện tập chung Bài 66: Chia một tổng cho một số Bài 67: Chia cho số có một chữ số Bài 68: Luyện tập Chia cho số có một chữ số Bài 69: Chia một số cho một tích Bài 70: Chia một tích cho một số Bài 71: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 Bài 72: Chia cho số có hai chữ số Bài 73: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) Bài 74: Luyện tập Chia cho số có hai chữ số Bài 75: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) Bài 76: Luyện tập Bài 77: Thương có chữ số 0 Bài 78: Chia cho số có ba chữ số Bài 79: Luyện tập Chia cho số có ba chữ số Bài 80: Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) Bài 81: Luyện tập Chia cho số có ba chữ sốVideo Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia hếtVideo Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia có dư Bài 82: Luyện tập chung chương 2 Bài 83: Tự kiểm tra Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 3: Bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2 Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5 Bài 86: Luyện tập Video Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 Bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 9 Bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3 Bài 89: Luyện tập Video Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9 Bài 90: Luyện tập chung 2. Vở Bài tập Toán lớp 4 tập 2 Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 4 Bài 91: Ki - lô - mét vuông Bài 92: Luyện tập Ki - lô - mét vuông Bài 93: Hình bình hành Bài 94: Diện tích Hình bình hành Bài 95: Luyện tập Bài 96: Phân số Bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên Bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) Bài 99: Luyện tập Bài 100: Phân số bằng nhau Bài 101: Rút gọn phân số Bài 102: Luyện tập rút gọn phân số Bài 103: Quy đồng mẫu các phân số Bài 104: Quy đồng mẫu các phân số (tiếp theo) Bài 105: Luyện tập Quy đồng mẫu các phân số Bài 106: Luyện tập chung Bài 107: So sánh hai phân số cùng mẫu số Bài 108: Luyện tập So sánh hai phân số cùng mẫu số Bài 109: So sánh hai phân số khác mẫu số Bài 110: Luyện tập So sánh hai phân số khác mẫu số Bài 111: Luyện tập chung Bài 112: Luyện tập chung Bài 113: Luyện tập chung Bài 114: Phép cộng phân số Bài 115: Phép cộng phân số (tiếp theo) Bài 116: Luyện tập Phép cộng phân số Bài 117: Luyện tập Phép cộng phân số (tiếp) Bài 118: Phép trừ phân số Bài 119: Phép trừ phân số (tiếp theo) Bài 120: Luyện tập phép trừ phân số Bài 121: Luyện tập chung Bài 122: Phép nhân phân số Bài 123: Luyện tập Phép nhân phân số Bài 124: Luyện tập Phép nhân phân số (tiếp theo) Bài 125: Tìm phân số của một số Bài 126: Phép chia phân số Bài 127: Luyện tập Phép chia phân số Bài 128: Luyện tập Phép chia phân số (tiếp theo) Bài 129: Luyện tập chung Bài 130: Luyện tập chung Bài 131: Luyện tập chung Bài 132: Luyện tập chung Bài 133: Hình thoi Bài 134: Diện tích Hình thoi Bài 135: Luyện tập Diện tích hình thoi Bài 136: Luyện tập chung Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 5 Bài 137: Giới thiệu tỉ số Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó Bài 139: Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó Bài 140: Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó (tiếp theo) Bài 141: Luyện tập chung Bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Bài 143: Luyện tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Bài 144: Luyện tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Bài 145: Luyện tập chung Bài 146: Luyện tập chung (tiếp theo) Bài 147: Tỉ lệ bản đồ Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) Bài 150: Thực hành Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Bài 151: Thực hành Ứng dựng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 6 Bài 152: Ôn tập về số tự nhiên Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) Bài 154: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) Bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên Bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Bài 157: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Bài 158: Ôn tập về biểu đồ Bài 159: Ôn tập về phân số Bài 160: Ôn tập về các phép tính với phân số Bài 161: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) Bài 162: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) Bài 163: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) Bài 164: Ôn tập về đại lượng Bài 165: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) Bài 166: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) Bài 167: Ôn tập về hình học Bài 168: Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 169: Ôn tập về tìm số trung bình cộng Bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Bài 171: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Bài 172: Luyện tập chung chương 6 Bài 173: Luyện tập chung chương 6 Bài 174: Luyện tập chung chương 6 (tiếp theo) Bài 175: Tự kiểm tra Trên đây là toàn bộ lời giải VBT Toán lớp 4 tập 1, tập 2 chi tiết cả năm học. Ngoài ra các em tham khảo Soạn tiếng Việt 4 và giải Bài tập tiếng Việt 4. Đồng thời lời giải SGK Toán lớp 4, tập 1, tập 2, lời giải chi tiết câu hỏi Bài tập ôn tập, luyện tập nâng cao. Các lời giải bám sát chương trình học cho các em tiện theo dõi.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Lý thuyết Toán 4

Lý thuyết Toán 4 Lý thuyết Toán 4
Chủ đề
129
Bài viết
129
Chủ đề
129
Bài viết
129
  • Yopovn

Trắc nghiệm Toán lớp 4

Toán lớp 4 Trắc nghiệm môn Toán lớp 4 | Bài tập trắc nghiệm Toán 4 | Để học tốt Toán 4 Ngoài giải bài tập sách giáo khoa Toán 4 và giải vở bài tập (sbt) Toán 4, VnDoc còn cung cấp các bài trắc nghiệm Toán 4 để các bạn tham khảo. Mời các bạn cùng làm các bài trắc nghiệm môn Toán lớp 4 qua chuyên mục của chúng tôi.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

BÀI VIẾT MỚI

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Thống kê

Chủ đề
62,510
Bài viết
63,895
Thành viên
67,172
Thành viên mới nhất
Phương Trúc 97
Top